Skip to main content

Kim Beumer schuift aan en praat met Harry over de zaken die in haar branche spelen. Ze is gespecialiseerd in personen- en familierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Bovenal is ze founder van Beumer Advocaten en Mediators, een vooraanstaand advocatenkantoor met allure. – Mr. Kim Beumer bij Business Class

Link naar het item van Business Class: https://www.business-class.nl/uitzendingen/2021-2022/23/beumer-advocaten

Wet excessief lenen 2023

Ze vertelt over de rekening courant en de nieuwe wet excessief lenen.

Ondernemers met een eigen B.V. moeten vanaf 1 januari 2023 belasting betalen over het dividend uit deze B.V.

Door geen dividend uit te betalen maar van de eigen bv te lenen, kan de belastingheffing worden uitgesteld. Een middel die veel ondernemers gebruiken. In het wetsvoorstel ‘excessief lenen’ worden hier grenzen aan gesteld. Een leenbedrag wordt vanaf 1 januari 2023 automatisch belast, de grens ligt op 7 ton.

Schulden en lenen

Bij het vaststellen van de lening worden alle schulden aan uw bv in overweging genomen, met uitzondering van eigenwoningschulden. Voor deze uitzondering geldt dat er een recht van hypotheek ten gunste van de bv moet zijn, behalve als de eigenwoningschuld al bestond op 31 december 2022.

Alleen uw eigen schulden worden in aanmerking genomen; eventuele vorderingen die u op uw bv heeft, worden niet meegerekend.

Indien u schulden heeft bij meerdere bv’s, worden deze bij elkaar opgeteld.

Ook schulden van partner worden meegewogen

Niet alleen uw eigen overschrijdende schulden worden meegewogen, maar ook die van uw fiscale partner en verbonden personen. Verbonden personen zijn uw bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of die van uw partner, zoals een kind. Het is irrelevant wie de schulden bij de eigen vennootschap is aangegaan.

Indien u eerder afspraken heeft gemaakt over schulden bij uw bv, kunnen deze afspraken vervallen als het totaal van de schulden hoger is dan € 500.000 (2023: € 700.000).

Meer weten over deze nieuwe wetgeving? Of een kwestie over het personen-, familie- en erfrecht? Neem dan contact met ons op.