mr. Angèle van Erp

  • - Advocaat
  • - Mediator
  • - Lid van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators

Luisterend oor voor cliënten. Gaat graag pragmatisch en doelgericht te werk. Betreedt het juridische strijdtoneel zonder aarzeling; vol vertrouwen. Gesterkt door haar analytisch vermogen en juridische kennis. 

Mr. Angèle van Erp is advocaat en mediator, gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Op grond van artikel 35a van de Regelingop de advocatuur zijn beide rechtsgebieden als specialismen van Angèle opgenomen in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat betekent dat zij volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten voor beide rechtsgebieden jaarlijks tien opleidingspunten behaalt.

Loopbaan Angèle

Angèle is begonnen met haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en heeft haar master gehaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie werkte zij al bij een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam, waar zij ook na haar studie is blijven werken als advocaat. Daar heeft zij kennis gemaakt met het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, familierecht en erfrecht. Na een uitstapje naar Utrecht en Breda, is Angèle weer teruggekeerd naar Rotterdam. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in het familie- en erfrecht, onder andere door de specialisatieopleiding van de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators) te volgen. Sinds 1 januari 2020 is zij onderdeel van het team van Beumer Advocaten.

De specialist op het gebied van Erfrecht

De praktijk van Angèle bestaat voor circa 60% uit erfrechtzaken en 40% uit familierechtelijke kwesties. Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied dat ook andere rechtsgebieden raakt. Het wordt wel een steeds belangrijker rechtsgebied, waarbinnen veel conflicten denkbaar zijn. Een veelvoorkomend conflict binnen het erfrecht is dat van het onterfde kind. Onterfde kinderen hoeven niet met lege handen te staan nadat zij zijn onterfd door één of beide ouders. Zij kunnen een beroep doen op hun legitieme portie. Hoe groot die legitieme portie is, is afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en hetgeen bepaald is in het testament. Bent u onterfd en wilt u weten waarop u aanspraak kunt maken? Neem dan contact op met Angèle.

Erfrechtelijke kwesties waar u bijvoorbeeld tegenaan kunt lopen

Het afwikkelen van nalatenschappen wordt de laatste jaren steeds ingewikkelder, mede doordat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn. Er zijn meer mensen die aanspraak maken op de erfenis. Er kan aanspraak worden gemaakt op geld of op goederen. Zeker als er sprake is van goederen die al lange tijd in de familie zijn en die dreigen te vererven naar de stieffamilie, liggen conflicten op de loer

Angèle houdt zich al jaren bezig met erfrechtelijke kwesties en kan u adviseren voordat een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan en bijstaan in een procedure als het conflict reeds is ontstaan.

Meerdere specialisaties

De overige zaken die Angèle behandelt zijn zaken die te maken hebben met scheiden of andere familierecht gerelateerde zaken. Het betreft kwesties ten aanzien van gezag en omgang, geschillen omtrent partner- of kinderalimentatie, de verdeling van de gemeenschap of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Steeds vaker kiezen mensen in dergelijke gevallen niet meer voor ieder een eigen advocaat, maar voor een mediator. De mediator is beurtelings meerzijdig partijdig voor alle betrokkenen bij de scheiding. Ook voor mediation kunt u bij Angèle terecht, evenals bij Kim en Manon.

Met Mr. Angèle sparren over erfrechtelijke kwesties? Wilt u juridisch bijgestaan worden of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

 


 

 

 

 

 

 

 

Terug naar team