Skip to main content

Privacybeleid

Lees verder

Beumer Privacyverklaring: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties.

Beumer Advocaten B.V. levert als advocatenkantoor juridische dienstverlening aan particulieren en (middel)grote onderneming. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

We verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u uitvoeren, of als u ons kantoor of onze website bezoekt. Wij gebruiken voornamelijk persoonsgegevens om de opdracht voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op uw NAW-gegevens, medewerkers of klanten waarmee u een geschil heeft of waarvan de gegevens in een overeenkomst, processtuk of akte moeten worden vermeld.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn de volgende:

We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.

 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie, en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.
 • In deze Privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 2. Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 3. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 4. Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Moet ik de persoonsgegevens aan Beumer verstrekken?
 7. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 8. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?
 9. Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?
 10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 11. Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?
 12. Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?
 13. Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?

Overzicht van gebruik van de persoonsgegevens van onze cliënten, bezoekers en overige relaties:

Voor een uitgebreid overzicht van de persoonsgegevens van onze cliënten, bezoekers en overige relaties klik hier.

Voor verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten klik hier.

Wat kunnen we
voor u betekenen?

Contact opnemen