Publicaties & Nieuws

Erfrecht

Gaat de erfenis nou naar mijn stieffamilie?!

 

 

 


Ongeveer één op de drie relaties eindigt in een scheiding. Daarna volgt in veel gevallen het samengestelde gezin: een nieuwe partner en één van of beide partners heeft/hebben al kinderen uit een vorige relatie. Ook die relaties lopen vaak op de klippen, maar soms gaat het juist heel goed. Zo goed, dat de nieuwe partner en diens kinderen worden opgenomen in het testament. Als één van de partners uiteindelijk komt te overlijden begint vaak toch de ellende…

Stel: een man, gescheiden met 1 kind, gaat een nieuwe relatie aan met een vrouw, ook gescheiden en 2 kinderen. De relatie van de man en de vrouw houdt al even stand en de man benoemt in zijn testament tot zijn erfgenamen niet alleen zijn eigen kind, maar ook zijn partner (met wie hij ongehuwd/ongeregistreerd samenleeft) en haar kinderen. Hij houdt immers van iedereen en wil geen onderscheid maken.

Vervolgens komt de man te overlijden. Als hij geen testament had gehad, was in bovengenoemde situatie zijn kind enig erfgenaam geweest en had dat kind het volledige vermogen van de man geërfd. Maar door het testament van de man moet dat vermogen opeens gedeeld worden door 4! Voor kinderen kan dat soms lastig te verteren zijn, zeker wanneer de relatie tussen de man en de vrouw niet heel lang heeft geduurd, de relatie tussen het kind enerzijds en de nieuwe partner en haar kinderen anderzijds niet goed (meer) is of het testament van de erflater is opgesteld/gewijzigd vlak voor zijn overlijden.

Als kind hoef je in een dergelijke situatie niet altijd genoegen te nemen met de verdeling volgens het testament. Het kan dan onder omstandigheden beter zijn om afstand te doen van het erfdeel dat je volgens het testament toekomt en een beroep te doen op de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van het vermogen waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het aantal in Boek 4, artikel 10 lid 1 onder a van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen (echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen van de erflater).

In de situatie als bovenomschreven zou, als het testament wordt gevolgd, het kind van de man grofweg ¼ deel van de erfenis krijgen. Doet het kind een beroep op de legitieme portie, dan bedraagt zijn aandeel ½. De man heeft immers geen echtgenoot/geregistreerd partner (hij woonde ongehuwd/ongeregistreerd samen) en had maar 1 eigen kind. Het vermogen van de man zou maar over 1 persoon verdeeld moeten worden volgens de wet en daar krijgt het kind de helft van bij een beroep op de legitieme portie. In door de wet genoemde gevallen worden bij het te verdelen vermogen bij een beroep op de legitieme portie, anders dan bij het wettelijke of testamentaire erfdeel, ook nog opgeteld de giften die de man heeft gedaan aan bijvoorbeeld zijn partner en haar kinderen.

Dreigt een vergelijkbare situatie voor u of heeft u vragen over een erfrechtelijke kwestie? Bij Beumer Advocaten en Mediators staat erfrecht specialiste Angèle van Erp voor u klaar.