Publicaties & Nieuws

Tips

Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

 

 

In februari berichtten wij u al over uw mogelijke aanspraak op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als u een kind heeft onder de 12 jaar oud, dat op uw adres staat ingeschreven, heeft u mogelijk recht op deze korting op de inkomstenbelasting. Maar ook als uw kind niet op uw adres staat ingeschreven, maar er wel sprake is van een vastgelegde co-ouderschapsregeling, heeft u mogelijk recht op deze korting.

Volgens de belastingdienst was tot voor kort voor de toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen sprake van co-ouderschap als uw kind tenminste drie dagen per week bij u verblijft. Ook werd de korting door de belastingdienst toegepast als uw kind de ene week bij u verblijft en de andere week bij de andere ouder. Iedere andere zorgregeling gaf volgens de belastingdienst geen recht op toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook niet als sprake was van een tweewekelijkse regeling, waarbij een kind gemiddeld drie dagen bij de ouder verbleef, zoals dat het geval is als een kind de ene week twee dagen bij de ene ouder verblijft en de andere week vier dagen.

In een zaak die door een vader aan de rechtbank werd voorgelegd, gaf de rechtbank de vader gelijk. De dochter verbleef de ene week twee dagen en de andere week vier dagen bij haar vader. Volgens de rechtbank was in het tweewekelijks schema sprake van een gelijke verdeling van de zorg. De belastingdienst ging in hoger beroep en kreeg van het gerechtshof gelijk. De kwestie is uiteindelijk voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 13 maart 2020 beslist dat de belastingdienst een te strikte uitleg geeft aan het begrip co-ouderschap. Als ouders de zorg voor hun kinderen gelijkelijk delen in een ander duurzaam ritme dan tenminste drie dagen per week, maken zij toch beiden aanspraak op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Als u in uw belastingaangifte aangeeft dat u aanspraak maakt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, dan vraagt de belastingdienst u om het ouderschapsplan en/of de beschikking, waaruit de co-ouderschapsregeling blijkt. Het blijft heel belangrijk dat hierin goed is verwoord hoe aan de zorgregeling voor de kinderen wordt vormgegeven. De advocaten van Beumer Advocaten & Mediators kunnen u hiermee helpen.

Mocht u voor 2019 ten onrechte geen aanspraak hebben gemaakt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en u wilt dat alsnog, dan kunt u bezwaar maken tegen de nog op te leggen belastingaanslag en een aangepaste aangifte naar de belastingdienst sturen.

Voor vragen, advies en bijstand in zaken met betrekking tot de scheiding en alle gevolgen daarvan staan de advocaten van Beumer Advocaten & Mediators – ook in deze coronatijd – graag voor u klaar.