Publicaties & Nieuws

Tips / Samenlevingscontract

Samenwonen en een relatie verbreken. Hoe zit dat?

Het wordt breed uitgemeten in de media: de breuk tussen Monique Westenberg en André Hazes jr. André zou zijn gezin wederom hebben verlaten, ondanks dat hij Monique in december 2020 nog ten huwelijk vroeg. Zal André zijn ex-vriendin in financieel opzicht verzorgd achterlaten? André en Monique waren niet getrouwd, maar woonden samen. Wat zijn de rechten en verplichtingen over een weer in dat geval?

Uit elkaar samenlevingscontract

Voor samenwoners gelden hele andere regels dan voor gehuwden/geregistreerd partners. Als gehuwden gaan scheiden wordt er in de eerste plaats gekeken of er sprake is van huwelijksvoorwaarden of dat partijen getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Het antwoord op die vraagt bepaalt of en, zo ja, welke spullen er verdeeld moeten worden. Daarnaast zou het kunnen dat bepaalde zaken van de ene echtgenoot zijn, maar wellicht een deel van de waarde van die zaken toch aan de ander moet worden vergoed. Verder heeft de minstverdienende echtgenoot vaak recht op partneralimentatie.

Samenwoners sluiten soms, zodra de één bij de ander intrekt of zodra er samen een nieuwe woning wordt betrokken, een samenlevingsovereenkomst. Daarin kunnen afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de verdeling van de kosten van de huishouding, welke kosten daartoe behoren, maar ook over wat te doen nadat de relatie verbroken is. Dat is met name belangrijk als er gezamenlijk een huis en inboedel zijn gekocht. Want van wie zijn die woning en inboedel dan? En als ze van beiden zijn, wie mag ze na het verbreken van de relatie dan houden? En hoe zit het als de woning van de één is, maar de ander heeft daar geld in gestoken door bijvoorbeeld bij te dragen aan een verbouwing van die woning?

Uit elkaar zonder samenlevingscontract

Als er een samenlevingsovereenkomst is gesloten, kan het zijn dat met betrekking tot bovenstaande vragen afspraken zijn gemaakt. Maar er zijn ook heel veel samenwoners die geen overeenkomst hebben of waarbij de samenlevingsovereenkomst geen of onduidelijke regelingen bevat. In dat geval val je terug op wat er in de wet is geregeld. En dat is voor samenwoners niet veel! Zo is er voor gehuwden geregeld dat als de ene partner privévermogen heeft geïnvesteerd in het privévermogen van de ander, de ene partner recht heeft op vergoeding van zijn investering van de ander. Dat is voor samenwoners niet met zoveel woorden in de wet geregeld. Als je bijdraagt in de verbouwing van de woning van je partner met wie je samenwoont en je hebt over die investering en een terugbetalingsverplichting geen afspraken gemaakt, kan het zijn dat je je investering kwijt bent bij het eindigen van de relatie. De ander houdt de woning en jij staat met lege handen!

Rechten en plichten samenlevingscontract

In tegenstelling tot gehuwden/geregistreerd partners hebben samenwoners ook jegens elkaar in beginsel geen recht op partneralimentatie. Zodra de relatie verbroken is, is ieder aangewezen op zichzelf en het eigen inkomen. Als je dus gewend was op grote voet te leven, omdat je partner een riant inkomen had terwijl je dat zelf niet hebt, dan zal je dus je levensstijl na het verbreken van de samenleving flink moeten aanpassen. 

Geen samenlevingscontract wel een kind

En hoe zit het dan met de zoon van Andre? Zijn ouders zullen, zoals alle stellen die uit elkaar gaan, samen goede afspraken maken over onder andere wanneer hij bij wie is en wie welke kosten van zijn verzorging en opvoeding voor zijn/haar rekening moet nemen. Die afspraken die moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dat geldt voor zowel gehuwde/geregistreerde stellen, als voor samenwonende stellen die uit elkaar gaan. Soms moeten samenwoners ook nog iets afspreken over het gezag van het kind. 

Als een kind tijdens huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan hebben beide ouders automatisch het gezag over het kind. Maar bij samenwoners zit dat anders. In geval van samenwoning zal de partner van de moeder het kind moeten erkennen om juridisch ouder te worden en zullen beide ouders te kennen moeten geven dat zij gezamenlijk het gezag willen uitoefenen. Hebben zij dit niet geregeld, dan heeft het kind maar één ouder die ook alleen het gezag heeft. 

Juridisch advies samenlevingscontracten

Wil je meer weten over de rechten en plichten van echtgenoten/geregistreerd partners of samenwoners tijdens of bij het einde van de samenleving? Of zit je zelf in een scheidingssituatie en hebben jullie hulp nodig bij het maken van afspraken over de gevolgen daarvan? Neem dan contact op met één van de specialisten van Beumer Advocaten & Mediators via info@beumeradvocaten.com of op telefoonnummer 010-501 89 50. 

Neem contact met ons op!