Publicaties & Nieuws

Media

Onder curatele staan

Auteur: Mr. Angèle van Erp

Britney Spears is momenteel weer volop in het nieuws. Helaas niet vanwege een nieuwe videoclip. De zangeres, die bekend is van vele hits zoals “Baby one more time” en “I’m a slave 4 U” staat onder curatele van haar vader en een derde en zij mag al dertien jaar geen enkele beslissing meer nemen. Onlangs verklaarde zij voor het eerst zelf over de gevolgen van de curatele voor haar privéleven en heeft zij de rechtbank verzocht de curatele te beëindigen. Britney ontving uit alle hoeken steun, waaronder van haar zusje Jamie Lynn Spears en zelfs concullega Christina Aguilera. Op 1 juli 2021 heeft de rechtbank het verzoek om beëindiging van de curatele (weer) afgewezen.

Maar hoe zit dat dan in Nederland?

Hoe kan het dat een volwassen vrouw onder curatele komt te staan van haar vader en zij – volgens haar eigen verklaring – geen enkele beslissing meer kan nemen zonder toestemming van haar vader? Ze zou zelfs geen verf mogen kopen om haar keukenkastjes op te knappen of haar spiraaltje laten verwijderen. Kan dat in Nederland ook gebeuren?

In Nederland kennen wij de curatele ook. Het is een maatregel om meerderjarigen te beschermen tegen zichzelf. Die meerderjarige wordt niet in staat geacht om voor zichzelf, zijn bezit of financiën te zorgen. Als dat het geval is en minder verstrekkende maatregelen (bewind en/of mentorschap) volstaan niet, spreekt een rechter de curatele over de meerderjarige uit. De meerderjarige wordt dan handelingsonbekwaam.

Wie kan om curatele verzoeken?

De wet bepaalt wie er aan de rechter kan vragen om een ondercuratelestelling. Dat kan de persoon voor wie de curatele bedoeld is zijn, maar ook de echtgenoot of partner, familieleden tot aan de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten) en een aantal andere in de wet genoemde personen.

Wie kan een curator worden?

Er worden twee soorten curatoren onderscheiden: de particuliere curator en de professionele curator. In Nederland houdt de rechter rekening met de wensen van de betrokkene bij de beslissing wie er tot curator wordt benoemd. Bij voorkeur wordt de echtgenoot, partner of andere levensgezel van de betrokkene tot curator benoemd. Als die er niet is, dan wordt gekeken naar ouders, kinderen, broers of zussen.

Een professionele curator moet voldoen aan een aantal wettelijke kwaliteitseisen en moet bovendien curator zijn van drie of meer personen. Dit kan bijvoorbeeld een stichting zijn.

Wat zijn de gevolgen van curatele?

Iemand die onder curatele wordt gesteld, mag zelf geen beslissingen meer nemen over geldzaken en de meeste persoonlijke zaken. De curator doet belastingaangifte, regelt betalingen en soms geeft hij de betrokkene een bedrag voor dagelijkse uitgaven. Verder beslist de curator over de verzorging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Ook kan de betrokkene niet zomaar trouwen of het gezag hebben over kinderen. Heel persoonlijke besluiten zoals over donorregistratie en een euthanasieverklaring mag de curator niet nemen.

Kan de curatele ook weer beëindigd worden? 

Iedereen die een verzoek om onder curatelestelling kan doen volgens de wet, mag de rechter ook verzoeken de curatele weer te beëindigen. Er is grond om de curatele te beëindigen als de betrokkene weer in staat kan worden geacht zijn eigen financiële en niet-financiële belangen te behartigen, of als een minder zware maatregel ook volstaat. Onderbouwd zal moeten worden dat de gronden die eerder tot de ondercuratelestelling hebben geleid, niet meer aanwezig zijn.

Ook wordt de curatele opgeheven als curatele niet meer zinvol is. Dat was bijvoorbeeld het geval in een kwestie van een Tbs’er die geen inkomen had en niet deelnam aan het maatschappelijk verkeer.

De zaak van Britney Spears

Hoe moet het nu verder met Britney Spears? Naar het zich laat aanzien zal er op 14 juli a.s. weer een zitting plaatsvinden naar aanleiding van het verzoek tot beëindiging van de curatele. Het is gebleken dat het in de staat van de bevoegde rechtbank, Californië, heel lastig is om tot een beëindiging van de curatele te komen. Britney zal alle registers moeten opentrekken om aan te tonen dat haar geestelijke toestand zodanig verbeterd is ten opzichte van 2008, het jaar waarin zij haar zenuwinzinking had, dat curatele niet langer in haar belang is. 

Advies over curatele zaken

Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met de beschermingsmaatregelen bewind, mentorschap en curatele en wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met Beumer Advocaten & Mediators.