Publicaties & Nieuws

Scheiden / Tips

Is een verloving/ ondertrouw juridisch bindend?

Auteur: Mr. Kim Beumer

Is een verloving/ ondertrouw juridisch bindend en ontstaan hierdoor familierechtelijke betrekkingen of het recht op family life?

Vanmorgen werd ons kantoor gebeld door een vrouw die haar verloofde uit Afghanistan probeerde te evacueren. Een afschuwelijke situatie dat veel vragen oproept, want is dit wel mogelijk als de man van Afghaanse afkomst is? En is een verloving juridisch bindend waardoor er familierechtelijke betrekkingen ontstaan?

Wat is een verloving?

Een verloving is in Nederland een wederzijdse belofte om in het huwelijk te treden. Het is een periode waarin men te kennen geeft te willen trouwen met elkaar. Het Nederlands recht heeft niets geregeld ten aanzien van een verloving, wat betekent dat aan een verloving krachtens Nederlands recht geen rechten ontleend kunnen worden. Daarentegen regelt het Nederlands recht wel de aangifte tot huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ondanks dat de huwelijksaangifte tegenwoordig officieel geen aangifte meer genoemd wordt en deze elektronisch kan geschieden bij de desbetreffende trouwgemeente, blijft dit begrip in de volksmond bestaan. Als de benodigde gegevens verstrekt zijn bent u in ondertrouw, maar wat betekent dit nou precies?

Ondertrouw betekenis

Tot aan het moment van ondertrouw ontstaat volgens art. 1:49 BW geen rechtsvordering tot het aangaan van een huwelijk, noch tot schadevergoeding wegens niet-vervulling van die belofte. Met andere woorden, men heeft het recht om terug te komen op de belofte en het ja-woord kan niet worden afgedwongen. Wel kan de verbreking van een trouwbelofte een vordering tot vergoeding van werkelijk vermogensverlies opleveren vanaf het moment van ondertrouw. Betekent het in ondertrouw zijn ook dat u in familierechtelijke betrekking staat tot elkaar? Het antwoord hierop is nee!  Pas als het huwelijk is voltrokken kunnen de echtgenoten hieraan rechten en verplichtingen ontlenen.

Tijdens de verloving

Tot aan het moment van ondertrouw ontstaat volgens art. 1:49 BW geen rechtsvordering tot het aangaan van een huwelijk, noch tot schadevergoeding wegens niet-vervulling van die belofte. Met andere woorden, men heeft het recht om terug te komen op de belofte en het ja-woord kan niet worden afgedwongen. Wel kan de verbreking van een trouwbelofte een vordering tot vergoeding van werkelijk vermogensverlies opleveren vanaf het moment van ondertrouw. Betekent het in ondertrouw zijn ook dat u in familierechtelijke betrekking staat tot elkaar? Het antwoord hierop is nee!  Pas als het huwelijk is voltrokken kunnen de echtgenoten hieraan rechten en verplichtingen ontlenen.

Internationale wetgeving

In een aantal landen is een verloving wel bindend, denk hierbij aan onder andere Griekenland en Ierland. Hieraan kunnen, afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving, rechten en verplichtingen ontleend worden.