Publicaties & Nieuws

Scheiden / Tips

Reizen met (minderjarige) kinderen na een scheiding

Auteur: Mr. Manon Groeneveld

De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Na twee jaar waarin we vanwege alle maatregelen rondom het Corona-virus minder naar het buitenland konden reizen, gaan veel mensen dit jaar weer op vakantie naar zonnige bestemmingen. Een heerlijk vooruitzicht. Maar als je met minderjarige kinderen naar het buitenland reist, en de andere ouder niet meegaat, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Omdat je laatste vakantie naar het buitenland misschien al twee jaar geleden was, zetten wij in dit artikel deze zaken op een rijtje. Zodat jullie allemaal zorgeloos op reis kunnen en van de vakantie kunnen genieten.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Kinderen van wie de ouders zijn gehuwd, staan van rechtswege onder het ouderlijk gezag van beide ouders. Dat verandert niet als het huwelijk door een echtscheiding wordt ontbonden. Hetzelfde geldt voor kinderen van wie de ouders een geregistreerd partnerschap hebben. Als de ouders niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben, oefent de moeder uit wie het kind is geboren van rechtswege het ouderlijk gezag uit. Zij en haar partner kunnen gezamenlijk in het gezagsregister aan laten tekenen dat zij dat gezag samen uit oefenen. Ook de rechtbank kan op verzoek aan een ouder die niet van rechtswege het ouderlijk gezag heeft het (gezamenlijk) ouderlijk gezag toekennen.

Waarom het ouderlijk gezag van belang is als je op reis gaat

In alle situaties waarin je samen het gezag hebt, mag je niet zonder toestemming van de andere ouder met het kind/de kinderen naar het buitenland reizen. Als jullie samen met de kinderen op vakantie gaan, levert dat natuurlijk geen problemen op, maar dat kan anders zijn als jullie afzonderlijk van elkaar met de kinderen gaan reizen, bijvoorbeeld omdat jullie uit elkaar zijn.

Toestemmingsformulier reizen met kind

In dat geval moet je aan kunnen tonen dat de andere ouder zijn/haar toestemming voor de reis heeft gegeven. Dat kan middels het tonen van dit door jullie beiden volledig ingevulde en ondertekende formulier. Voor de zekerheid zou je, als jij en je kind op hetzelfde adres staan ingeschreven, daarnaast ook een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) en/of een uittreksel uit het geboorteregister (op te vragen bij de gemeente waar je kind is geboren) mee kunnen nemen.

Waarom het ouderlijk gezag van belang is als je op reis gaat

Geen toestemming van andere ouder vakantie

Als de andere ouder niet bereid is om toestemming te geven voor de vakantie, kun je je tot ons wenden. Wij kunnen dan namens jou met je ex-partner in gesprek gaan en proberen om zijn/haar bezwaren tegen de voorgenomen vakantie weg te nemen. Mocht overleg niet mogelijk blijken te zijn dan wel onverhoopt niet het gewenste resultaat hebben, kunnen wij voor jou een procedure in kort geding aanhangig maken waarin de rechter wordt gevraagd om vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie. Nu de zomervakantie al over een paar weken begint en het bij de rechtbanken erg druk is, is het wel van belang dat je tijdig contact met ons opneemt als jouw ex-partner niet bereid is om het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.