Publicaties & Nieuws

Media

WHAT`S IN A NAME?!

Auteur: Mr. Angèle van Erp

Elon Musk en zijn – naar het schijnt – inmiddels weer ex-vriendin Grimes hebben samen een tweede kind gekregen. Dit keer via een draagmoeder. Het eerste kind dat zij samen kregen hebben zij X Æ A-12, roepnaam X, genoemd. Hun tweede kind heet Exa Dark Sideræl, roepnaam Y. 

Een bijzondere keuze!

Exa verwijst naar de supercomputernaam exaFLOPS (het vermogen om 1 triljoen drijvende kommabewerkingen per seconde uit te voeren, terwijl Dark ‘het onbekende’ vertegenwoordigt, aldus Grimes. Sideræl is een meer “elfen”spelling van siderisch, “de ware tijd van het universum”.

Voornamen

Iedereen heeft de voornamen die hem/haar in de geboorteakte zijn gegeven. Als een kind geboren wordt, dient daarvan aangifte te worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en dient een naam opgegeven te worden. De aangever bepaalt welke namen het kind krijgt en de ambtenaar schrijft dit in. Schrijft de ambtenaar iedere naam die wordt opgegeven in? Nee! Artikel 4 lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek brengt in de keuzes enkele beperkingen aan.

Beperking voornamen

Wat zijn die beperkingen dan? Een voornaam mag volgens bovengenoemd wetsartikel niet ongepast zijn en niet gelijk zijn aan een bestaande achternaam, als dit niet een gebruikelijke voornaam is. Wat dat laatste gesproken betreft, kunnen de meesten zich daarbij wel iets voorstellen. De naam Piet kan een achternaam zijn, maar is in Nederland ook een gebruikelijke voornaam. Dat mag dus. De achternaam Timmerman is heel normaal, maar zal als voornaam niet geaccepteerd worden.

Ongepaste voornaam keuze

Meer discussie kan bestaan over de vraag wat een ongepaste voornaam is. Als woord hoeft het niet ongepast te zijn, maar kan het als naam wel zijn. Zo is auto een keurig woord, maar als voornaam toch ongepast. Namen als Coco, Chanel, Topper, Splinter en Miracle-of-Love, zijn dan weer wel toegelaten als voornamen. De namen Tsjakkalotte en Frans Rolls Royce (beide namen wilde Emile Ratelband aan zijn kinderen geven) werden afgewezen, net als Marieke Methadon Maastricht en Urine.

De wet zegt dus dat een voornaam niet ongepast mag zijn, maar zegt niets over een combinatie van voornamen en de achternaam. Zo zal Karel Bouter (K. Bouter), Ron de Knikker of Wil Krikke gewoon geaccepteerd worden. De kans is dan wel groot dat je in de Faamnamenlijst van Radio 538 terechtkomt. Ook zegt de wet niets over het aantal voornamen dat je een kind mag geven, zodat je in theorie een compleet elftal aan voornamen aan een kind mag geven.

Redenen wijzigen voornaam

Als het als ouders is gelukt om één of meer voornamen aan een kind te geven, kan het zo zijn dat het kind op enig moment zijn/haar eigen voornaam niet meer wil voeren. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan de naam lelijk worden gevonden of herinneren aan iets vervelends. Ook een seksewijziging kan aanleiding zijn om de voornaam te willen wijzigen. Is dit dan een ingewikkeld proces?

Voornaamswijziging

Als je een voornaamswijziging wenst, dient een advocaat een daartoe strekkend verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal moeten beoordelen of er een voldoende zwaarwegend belang is bij het verzoek. Er is heel veel rechtspraak over dit onderwerp, maar een hele duidelijke lijn omtrent de vraag wanneer sprake is van een zwaarwegend belang valt daarin niet te ontdekken. Sommige verzoeken naar aanleiding van namen die verwijzen naar iemands katholieke achtergrond werden door het Hof Amsterdam afgewezen en later door datzelfde Hof toch toegewezen. Ook verzoeken om toevoeging van een naam aan de reeds bestaande voornamen, bijvoorbeeld de naam van een overleden dierbare, worden soms toe- en soms afgewezen.

Als je een voornaamswijziging wenst, dient een advocaat een daartoe strekkend verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal moeten beoordelen of er een voldoende zwaarwegend belang is bij het verzoek. Er is heel veel rechtspraak over dit onderwerp, maar een hele duidelijke lijn omtrent de vraag wanneer sprake is van een zwaarwegend belang valt daarin niet te ontdekken. Sommige verzoeken naar aanleiding van namen die verwijzen naar iemands katholieke achtergrond werden door het Hof Amsterdam afgewezen en later door datzelfde Hof toch toegewezen. Ook verzoeken om toevoeging van een naam aan de reeds bestaande voornamen, bijvoorbeeld de naam van een overleden dierbare, worden soms toe- en soms afgewezen.

Achternaam wijzigen

Kan een achternaam ook gewijzigd worden? Eén van de oudere kinderen Elon Musk heeft daarom verzocht. Vivian, die transgender is en ook een voornaamswijziging en geslachtswijziging in haar paspoort heeft verzocht, wil op geen enkele wijze meer verbonden zijn met haar biologische vader, zo liet ze weten. Voortaan wil ze de achternaam dragen van haar moeder.

Op verzoek van degene die de achternaamswijziging wenst of – bij minderjarigheid – op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wordt een achternaam door de Koning gewijzigd. Bij Koninklijk besluit komt de wijziging tot stand.

Wanneer kan een achternaam niet gewijzigd worden?

Je achternaam wijzigen, omdat je de achternaam niet leuk vindt en liever een andere achternaam hebt, kan niet zomaar. De mogelijkheden zijn erg beperkt.

Wanneer kan een achternaam wel gewijzigd worden?

Als je ouders gescheiden zijn voordat je meerderjarig werd en je bent een bepaalde tijd verzorgd door een ouder, kan je achternaam gewijzigd worden in de naam van die ouder. Als de scheiding heeft plaatsgevonden nadat je meerderjarig bent geworden, wordt het verzoek tot achternaamswijziging in die van de andere ouder afgewezen.

Ook na inburgering kan een achternaamswijziging gewenst zijn, doordat de achternaam in Nederland moeilijk uit te spreken is.

Verder is een wijziging van de achternaam mogelijk als de naam onwelvoeglijk of bespottelijk is. Zo mocht de achternaam Poepjes worden gewijzigd. Soms klinkt een naam niet onwelvoeglijk of bespottelijk, maar kan het dat in combinatie met een beroep wel zijn. Zo zal een oogarts niet graag Blind heten.

Ook kan een achternaam worden gewijzigd wegens psychische hinder. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de ouder van wie de achternaam is verkregen een bepaald misdrijf heeft gepleegd jegens jou of jouw familie heeft gepleegd of een poging daartoe heeft gedaan.

Conclusie achternaam wijzigen

Uit bovenstaande blijkt wel dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om de achternaam te wijzigen. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Naar Nederlands recht zou de dochter van Elon Musk haar achternaam wel kunnen wijzigen. Haar ouders zijn al geruime tijd gescheiden, ze is net meerderjarig geworden en wil de achternaam van haar moeder krijgen.

Als over een minderjarige door twee ouders het gezag wordt uitgeoefend, dienen beide ouders de aanvraag voor wijziging van de achternaam te ondertekenen. Zijn de ouders het niet met elkaar eens, dan kan de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd.

Voor vragen over dit onderwerp of over een ander familierechtelijk onderwerp kunt u contact opnemen met Beumer Advocaten & Mediators per e-mail op info@beumeradvocaten.com of telefonisch op telefoonnummer 010 – 501 89 50.

Mr. Angele van Erp