Partneralimentatie

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ontstaat er tussen u en uw echtgenoot/partner een lotsverbondenheid. Op grond daarvan kan na de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap een verplichting ontstaan om aan de minstverdienende echtgenoot/partner partneralimentatie te betalen.

Alimentatie na huwelijk of partnerschap

De behoefte aan een bijdrage in het levensonderhoud is afhankelijk van de ‘welstand’ waarin u tijdens het huwelijk hebt geleefd. Of er daadwerkelijk alimentatie betaald kan worden, hangt af van de inkomsten en vaste lasten van degene die de alimentatie moet gaan betalen. Bij Beumer Advocaten en Mediators stellen wij diverse berekeningen op, waarbij wij dezelfde uitgangspunten als rechters hanteren.

Spreek onze specialist