Skip to main content

Kindsdeel vs legitieme portie

Lees verder

De afwikkeling van een nalatenschap vergt veel kennis van het erfrecht. Dat is geregeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Maar daarnaast kunnen ook andere onderwerpen een rol spelen, bijvoorbeeld omdat de erflater getrouwd was of een onderneming had. Dan komen ook wetsartikelen uit andere boeken van het Burgerlijk Wetboek om de hoek kijken. Laat u adviseren.

Kindsdeel vs. legitieme portie

De rechtszaken van onze praktijk bestaan voor circa 60% uit erfrechtzaken en 40% familierechtzaken (scheidingen, mediations, gezag & omgang, alimentatie). Die erfrechtzaken gaan voor een groot gedeelte over de onterving van één of meer kinderen en de gevolgen daarvan. De meeste mensen willen bij onterving een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is iets anders dan het kindsdeel. Het kindsdeel is het gedeelte van de nalatenschap waarop een kind van de overledene recht heeft volgens de wet of het testament. Dus als er geen sprake is van onterving. Op de legitieme portie kan een kind een beroep doen bij onterving. De legitieme portie is in beginsel kleiner dan het kindsdeel. De legitieme portie is grofweg de helft van het kindsdeel. In sommige gevallen kan het zijn dat het kindsdeel gelijk is aan of kleiner is dan de legitieme portie. Hoe dit precies zit kan Angèle u helemaal uitleggen.

Geschil over de verdeling

Vervolgens is een bron van discussie welke spullen dan aan wie toekomen. Bij de wettelijke verdeling of een langstlevend testament, waarbij alle goederen van de nalatenschap toekomen aan de langstlevende echtgenoot en de kinderen een vordering krijgen op die echtgenoot, is de vraag wie wat krijgt niet zo ingewikkeld.

Als u de nalatenschap heeft aanvaard of een beroep heeft gedaan op de legitieme portie, ontstaat vervolgens vaak discussie over de omvang van de nalatenschap. Soms blijken er spullen van vader of moeder zich bij één van de andere erfgenamen te bevinden, die meent dat die spullen hem/haar op basis van een toezegging toekomen of die stelt dat die spullen hem/haar geschonken zijn. De vraag is dan of die spullen dan wel of niet tot de nalatenschap en behoren en of degene die de spullen onder zich houdt de waarde zou moeten vergoeden aan de andere erfgenamen.

Juridische bijstand op het gebied van erfrecht

Heeft u last van een erfrechtelijke kwestie en bent u op zoek naar een professionele juridische bijstand? Neem contact met ons op. We adviseren u graag!

Spreek onze specialist

Alles over erfrecht