Skip to main content

Testamentair erfrecht

Lees verder

Testamentair erfrecht

Testamentair erfrecht, wanneer spreken we hiervan? Een dierbare is overleden, wat nu? Indien er een testament opgesteld spreken we over testamentair erfrecht. Is er geen testament, dan dient er afgewikkeld te worden volgens de regels van het versterferfrecht, dat geregeld is in de wet. De bepalingen in een testament komen soms in de plaats van de wet en zijn soms een aanvulling op de wet.

Testament opstellen

De meeste mensen laten een testament opstellen door de notaris. De notaris verwoordt daarin precies hoe u de nalatenschap afgewikkeld wenst te zien door uw nabestaanden. Maar wist u dat u ook zelf een testament op kunt stellen? Als u twijfelt over wat u allemaal wel en niet in een testament op kunt nemen is het verstandig contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht. Zo weet u zeker dat alles in uw testament geregeld is zoals u dat voor ogen heeft. Heeft u het testament opgesteld? Dan dient u het testament nog wel te deponeren bij een notaris. De notaris zorgt ervoor dat via het Centraal Testamentenregister voor uw nabestaanden te raadplegen is of er een testament is en bij wie het kan worden opgevraagd.

Een schriftelijk document

Een testament dient altijd een schriftelijk stuk te zijn dat is opgesteld door de persoon in kwestie. In het testament wordt beschreven wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Buiten de erfgenamen kunt u ook personen aanwijzen die een bepaald goed uit uw nalatenschap krijgen of een bepaald bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld uw dierbare postzegelverzameling nalaten aan uw kleinzoon of een bedrag nalaten aan de buurvrouw die er altijd voor u is. Dat noemen we een legaat en de ontvanger een legataris.

Een bedrag nalaten aan een minderjarige

Als u een bedrag wilt nalaten aan iemand die mogelijk nog minderjarig is bij uw overlijden, kunt u ervoor kiezen om dat bedrag onder bewind te laten stellen van iemand anders. Die persoon bepaalt dan voor de minderjarige of en hoe het bedrag wordt besteed ten behoeve van de minderjarige. In het testament bepaalt u wanneer het bewind eindigt, bijvoorbeeld als de minderjarige de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Zo zijn er nog tal van zaken die u in uw testament kunt regelen. Wilt u graag advies? Wij denken graag met u mee!

Spreek onze specialist

Alles over erfrecht