Skip to main content

Gezag & Zorgregeling

Lees verder

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt, oefenen beide ouders automatisch het gezag uit over hun minderjarige kinderen. Dat verandert niet bij een echtscheiding of ontbinding van het partnerschap. Tenzij er omstandigheden zijn op grond waarvan het voor de kinderen beter is om één ouder het gezag te laten uitoefenen.

Gezagsregister bij samenwoning

Als u samenwoont, kunt u ervoor kiezen om na de geboorte van uw kinderen in het gezagsregister aan te laten tekenen dat u en uw partner samen het gezag over de kinderen uitoefenen. Als een dergelijke aantekening niet is gemaakt, oefent alleen de moeder van het kind het ouderlijk gezag uit.

Wanneer dan de relatie wordt verbroken, ontstaat veelal een discussie vanwege de wens van de andere ouder om alsnog ook het gezag uit te oefenen. De moeder is, als de verhoudingen wat gespannen zijn vanwege het verbreken van de relatie, soms minder snel geneigd om alsnog het gezamenlijk gezag aan te laten tekenen in het gezagsregister. In een dergelijke situatie kan de andere ouder de rechter verzoeken om ook met het gezag te worden belast.

Belangenbehartiging over ouderlijk gezag

De advocaten van Beumer Advocaten en Mediators kunnen uw belangen tijdens zo’n procedure behartigen. Daarnaast begeleiden en adviseren wij ouders bij het tot stand brengen van een regeling, zoals een ouderschapsplan, over de wijze waarop de zorg voor de kinderen na de scheiding tussen hen verdeeld wordt.

Spreek onze specialist

Alles over kinderen