Skip to main content

Ouderschapsplan

Lees verder

Als u en uw partner uit elkaar gaan, is het belangrijk om afspraken te maken over en voor de minderjarige kinderen. Bij wie krijgen ze hun hoofdverblijf? Hoe ziet de zorgregeling eruit? Hoe verdelen jullie de zorg tijdens vakanties? Hoe nemen jullie beslissingen met betrekking tot schoolkeuze of medische behandelingen? En wie betaalt de studiekosten?

Afspraken over en voor uw minderjarige kinderen

De gemaakte afspraken moeten vastgelegd worden in een ouderschapsplan. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, dienen zij in meer of mindere mate betrokken te worden bij het opstellen hiervan. Immers zijn zij degenen waar het om draait. Wanneer u Beumer Advocaten en Mediators in de arm neemt, kunt u erop vertrouwen dat over al deze zaken goed wordt nagedacht, zodat we samen tot de juiste beslissing voor u en uw kinderen kunnen komen.

Waarom een ouderschapsplan?
Het ouderschapsplan is sinds 1 maart 2009 in de wet opgenomen. Het doel van de wetgever bij de invoering van een ouderschapsplan was om te bevorderen dat ouders van minderjarige kinderen in een vroeg stadium van hun scheiding na moeten denken over de invulling van hun ouderschap na de scheiding en hierover met elkaar afspraken te maken. Het idee hierachter was dat als ouders samen tot afspraken kunnen komen die betrekking hebben op hun kinderen, negatieve effecten van een scheiding voor de kinderen voorkomen kunnen worden of in ieder geval beperkt blijven.

Is een ouderschapsplan verplicht?
Om ervoor te zorgen dat ouders daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen van hun scheiding voor hun (minderjarige) kinderen, is in de wet bepaald dat er bij ieder verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, al dan niet op gemeenschappelijk verzoek, een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan gevoegd dient te zijn. De echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan en zal door de rechtbank niet uitgesproken worden, zolang een ouderschapsplan ontbreekt of indien het ouderschapsplan slechts door één van beide ouders is ondertekend. Tenzij naar de mening van de rechter door partijen voldoende aannemelijk is gemaakt waarom het in hun situatie niet mogelijk is om tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen. In die gevallen zal de rechter, indien daarom door één van beide partijen of door beide partijen wordt verzocht, een beslissing nemen over de regelingen die betrekking hebben op de kinderen en die zullen gelden na de scheiding.

Niet getrouwd? Wel kinderen?
Ook voor ouders die niet zijn gehuwd en/of geen geregistreerd partnerschap hebben, maar die wel gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen uitoefenen, moeten bij het verbreken van hun relatie/samenwoning een ouderschapsplan opstellen. Echter, omdat, anders dan bij de ontbinding van een huwelijk (of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap waaruit kinderen zijn geboren), voor het verbreken van een relatie/samenwoning rechterlijke tussenkomst niet vereist is, is er niet onmiddellijk een sanctie als de ouders geen ouderschapsplan opstellen. Maar, als die ouders in de toekomst een verschil van mening krijgen over de uitoefening van het gezag (te denken valt aan zaken als een verhuizing met een minderjarig kind, de schoolkeuze, medische behandelingen e.d.) en dat geschil wordt voorgelegd aan de rechter, houdt de rechter de beslissing in principe aan tot de ouders alsnog hebben voldaan aan hun verplichting om een ouderschapsplan op te stellen.

Meer weten over het opstellen van een ouderschapsplan voor uw situatie? Neem contact met ons op!

Spreek onze specialist

Alles over kinderen