Skip to main content

(internationale) verhuizing

Lees verder

Het kan voorkomen dat tijdens de scheidingsprocedure of in de jaren daarna bij één van de ouders de wens opkomt om, samen met de kinderen, te verhuizen. Dat kan een ingrijpende beslissing zijn. Zeker als de afstand tussen de voorgenomen nieuwe woonplaats en de oude woonplaats groot is. En al helemaal als het voornemen bestaat om naar het buitenland te verhuizen.

Toestemming voor verhuizing met de kinderen

Een dergelijke verhuizing heeft veelal grote gevolgen voor het contact tussen de kinderen en de andere ouder. Om die reden is, als beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen, voor een verhuizing met de kinderen altijd toestemming van de andere ouder nodig. Als die ouder toestemming weigert, kunnen wij namens u vervangende toestemming voor de verhuizing aan de rechter vragen.

Procedure rondom terug verhuizen

Is de andere ouder met de kinderen verhuisd zonder aan u vervangende toestemming te vragen? Dan kunnen wij voor u de rechter verzoeken om te bepalen dat die ouder, althans de kinderen, terug moeten verhuizen. In beide procedures staat het belang van de kinderen voorop. Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Spreek onze specialist

Alle overige