Skip to main content

Heeft één of beide echtgenoten een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit? Of bent u woonachtig in het buitenland? Dan kan het zijn dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van bijvoorbeeld een verzoek tot echtscheiding. Ook is het mogelijk dat het recht van een ander land moet worden toegepast.

Internationale verordeningen en verdragen

U hebt dan dus niet alleen te maken met de Nederlandse wetgeving op het gebied van familierecht, maar ook met internationale verordeningen en verdragen. De advocaten van Beumer Advocaten en Mediators beschikken over de vereiste kennis van en hebben ervaring met internationale scheidingen, alimentatiekwesties en andere zaken op het terrein van het internationaal familierecht.

Spreek onze specialist

Alle overige