Skip to main content

Naamswijziging

Lees verder

Als u niet tevreden bent over uw voornaam, kunt u de rechter verzoeken om u toestemming te verlenen om formeel uw naam te wijzigen. De rechter wijst een verzoek tot naamswijziging toe als er naar zijn/haar mening sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang bij de naamswijziging.

Het belang van uw naamswijziging

Er wordt een afweging gemaakt tussen het belang dat u heeft bij een wijziging van uw naam en het maatschappelijk belang bij een continue naamsvoering. Voor een procedure tot naamswijziging is bijstand van een advocaat vereist.

Verzoek tot naamswijziging

Bent u niet tevreden over uw naam of wenst u de naam van één van uw minderjarige kinderen te wijzigen? Dan kunnen wij u informeren over de te volgen procedure. Ook maken wij een inschatting van de kans dat de rechter een verzoek tot naamswijziging toe zal wijzen.

Spreek onze specialist

Alle overige