Skip to main content

Gemeenschap van Goederen

Lees verder

Als u getrouwd bent zonder voorafgaand aan of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen, is er tussen u en uw echtgenoot sprake van een gemeenschap van goederen. Welke goederen er in die gemeenschap vallen, is onder andere afhankelijk van het jaar waarin u bent getrouwd. Uitgangspunt voor alle gemeenschappen is dat de goederen bij helfte tussen de echtgenoten verdeeld moeten worden.

Advies over verdeling van gemeenschappen

Wij inventariseren voor u welke goederen in de gemeenschap vallen, welke daar eventueel van uitgezonderd zijn en adviseren u over de mogelijke wijzen waarop de gemeenschap verdeeld kan worden.

Spreek onze specialist

Alles over relatievermogensrecht