Skip to main content

Huwelijkse Voorwaarden

Lees verder

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, is het van groot belang om goed na te denken over de financiële en juridische gevolgen die deze verschillende relatievormen met zich brengen.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of het aangaan van een samenlevingsovereenkomst, wordt vaak als een zakelijke aangelegenheid gezien. Maar om eventuele problemen te voorkomen, is het goed om bij het begin van de relatie al na te denken over de manier waarop u uw zaken wilt regelen in het dagelijks leven.

Premarital mediation

De advocaten van Beumer Advocaten en Mediators zijn in staat om met behulp van mediationtechnieken te adviseren over de inhoud van samenlevingsovereenkomsten of huwelijkse voorwaarden (prenups). En als zich tijdens de relatie veranderingen voordoen, brengen wij samen met u en uw echtgenoot of partner in kaart of het eerder gekozen (huwelijks)vermogensregime nog steeds passend is.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden)

Als u ervoor kiest om voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen, kiezen u en uw (aanstaande) echtgenoot zelf welke bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en welke goederen en schulden privé blijven. Als u getrouwd bent met huwelijkse voorwaarden, kunnen wij u op basis van de inhoud daarvan informeren of er bij een scheiding vermogen met uw echtgenoot verrekend moet worden. Ook stellen wij een overzicht op van de goederen die in de verrekening betrokken moeten worden. Vanzelfsprekend kunnen wij u begeleiden bij het maken van afspraken over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of u bijstaan in een gerechtelijke procedure waarin de afwikkeling aan de orde is.

Spreek onze specialist

Alles over relatievermogensrecht