Skip to main content

Tijdens mijn schoolcarrière was ik een echte alfa leerling. Mijn talent lag veel meer bij de talen dan bij de exacte vakken. Ook ten tijde van de rechtenstudie was fiscaal recht niet het vak waar ik het meest enthousiast van werd. Hoe anders is dat heden ten dage. Ik haal nu veel voldoening uit complexe alimentatievraagstukken, waarbij het betere rekenwerk dient te worden uitgevoerd. Maar ook van de fiscale vraagstukken, met name in het kader van verdelingen waarbij er ook een rol is weggelegd voor de onderneming, gaat mijn hart sneller kloppen. Hieronder beschrijf ik meer over mijn ontwikkeling binnen de fiscaliteit als advocaat.

Mijn ontwikkeling als binnen de fiscaliteit als advocaat

Dat rekenkundige en fiscale kennis onontbeerlijk is in een praktijk als die van mij, is niet iets dat men snel zou verwachten. Zeker omdat de rechtenstudie bekend staat als een studie die geschikt is als je niet beschikt over enig rekenkundig talent…

Alimentatievraagstukken

Maar bij alimentatievraagstukken waarbij een van beide echtgenoten directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. is, is het van belang dat wordt vastgesteld het redelijkerwijs door de DGA te verkrijgen inkomen. Immers, als DGA bepaalt die partij de hoogte van het eigen inkomen.

Vandaar dat er gekeken wordt naar het resultaat binnen de onderneming en de (on)mogelijkheid om het inkomen te verhogen, dan wel naar de mogelijkheid om structureel te divideren, uiteraard zonder dat dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Vaak krijgen we daarbij ook te maken met de rekening-courant schuld.

Wat jij fiscaal moet weten

Verder kan het zomaar zo zijn dat de aandelen van de vennootschap in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Dat betekent dat de onderneming gewaardeerd dient te worden en de waarde voor verdeling in aanmerking komt.

Daarbij dient natuurlijk wel rekening te worden gehouden met de algemeen belang claim en uiteraard ook de liquiditeitspositie van de onderneming. Soms kan het fiscaal interessant zijn om de holding af te splitsen en een nieuwe vennootschap op te richten, die vervolgens ook in de gemeenschap valt. Dat is een mogelijkheid om fiscaal optimaal af te rekenen.

Conclusie Fiscaliteit advocaat

Aldus complexe cijfermatige materie waarvan ik nooit had gedacht dat ik nu juist dat het leukste zou vinden om te doen. Zo zie je maar weer!

Vragen over het bovenstaande onderwerp? Neem gerust contact met mijn advocatenkantoor in personen-, familie- en erfrecht op.